GlasVezel.nu nieuws

Grote belangstelling voor glasvezel op Halderbergse bedrijventerreinen

De belangstelling voor breedband is groot onder de ondernemers op de Halderbergse bedrijventerreinen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Noord-Brabantse gemeente. 

Het is geen taak van de gemeente om glasvezel aan te leggen. Breedband is echter wel een onderwerp dat het college bezighoudt. De gemeente heeft daarom een inventarisatie gehouden om helder te krijgen of er behoefte aan glasvezel is op de bedrijventerreinen in de gemeente. Volgens wethouder Harteveld is daaruit gebleken dat de belangstelling op de meeste plaatsen enorm groot is.

Glasvezel voor bedrijventerreinen Gorredijk

In juni van dit jaar kunnen de ondernemers op de bedrijventerreinen in Gorredijk (provincie Friesland) gebruik maken van glasvezel. Dat meldt Sa!.

Op initiatief van Stichting Glasvezel Bedrijventerreinen Gorredijk is in de afgelopen periode de belangstelling voor zakelijk glasvezel gepeild onder de ondernemers op de bedrijventerreinen in Gorredijk. 46 Ondernemers hebben zich aangemeld om mee te doen aan het glasvezelproject. Dat is voldoende om met de aanleg te kunnen starten.

De Stichting kan nu de vergunningen aan gaan vragen bij de gemeente Opsterland. Wanneer alles volgens de planning verloopt, worden de eerste ondernemers begin juni 2017 aangesloten op glasvezel.

Samenwerkingsovereenkomst glasvezelbedrijf E-Fiber en gemeente Den Bosch

E-Fiber en de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Nuland en Vinkel. Het glasvezelbedrijf is nog in gesprek met de gemeente Oss om ook in het nabij gelegen Geffen glasvezel aan te kunnen gaan leggen. 

De volgende stap zal een vraagbundeling zijn. Hiermee moet duidelijk worden of er voldoende animo is voor glasvezel in het gebied. Als minimaal 40 procent van de huishoudens een glasvezelabonnement afsluit, gaat E-Fiber het netwerk aanleggen. In Nuland gaat het om 1.800 adressen en in Vinkel om circa 1.000. Wanneer alles volgens planning verloopt, dan kunnen de werkzaamheden nog dit jaar starten. 

Regio-Glasvezel legt zakelijk glasvezelnetwerk bedrijventerrein Zwijndrecht aan

Het bedrijventerrein Bakestein in Zwijndrecht krijgt binnenkort een zakelijk glasvezelnetwerk. Regio-Glasvezel gaat het terrein voorzien van een collectief netwerk. 

Parkmanager Dick Groen startte een project na klachten van ondernemers over de hoge aansluitkosten voor glasvezel op het bedrijventerrein. Groen ging in overleg met de voorzitter van de Coöperatie Parkmanagement Bakestein en al snel werd duidelijk dat aanleg van een glasvezelnetwerk op het terrein tot aanzienlijk lagere tarieven zou leiden.

Glasvezelbedrijf HSLnet blijft voortbestaan

Het Noord-Brabantse glasvezelinitiatief HSLnet is uit de financiële brand. ICT-bedrijf Simac en de gemeente Heeze-Leende staken de helpende hand toe waardoor de voortzetting van HSLnet definitief is. 

Coöperatie HSLnet werd in 2012 opgericht en legde in eigen beheer een glasvezelnetwerk aan in de kernen van Sterksel, Leende en Heeze. Vorig jaar kwam HSLnet in de financiële problemen. IT-bedrijf Simac en de gemeente kwamen vervolgens met een plan om het bedrijf te redden. Simac neemt acht jaar lang de rentelasten van de glasvezelcoöperatie over en zal het netwerk gaan exploiteren. De gemeente Heeze-Leende verstrekt een lening van ruim 5 miljoen.

Vuurwerk bij start aanleg glasvezel buitengebied Rijssen-Holten

Circa 1.100 huishoudens in het buitengebied van Rijssen-Holten krijgen dit jaar een glasvezelaansluiting. Met het afsteken van vuurwerk werd op 9 februari het officiële startsein gegeven voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. 

Tijdens de vraagbundeling bleek er veel belangstelling voor glasvezel te zijn in het buitengebied van Rijssen-Holten. Zeventig procent van de huishoudens meldde zich aan voor een aansluiting. Daarmee werd de benodigde 60 procent ruim overschreden. Voldoende reden om ook daadwerkelijk van start te gaan met de aanleg.

Burgemeester geeft startsein uitrol netwerk Coöperatie Glasvezel Noord

In Bunne (provincie Drenthe) is vandaag de aftrap gegeven voor de aanleg van glasvezel in Noordenveld Zuid West, Bunne en Winde. 

Eind vorig jaar liet de coöperatie Glasvezel Noord al weten dat gestart kon worden met de aanleg. Vanochtend werd daarvoor het officiële startsein gegeven. Burgemeester Thijssen van Tynaarloo groef het eerste stuk van de sleuf waarin straks de glasvezelkabel wordt gelegd.

Nieuwe Handreiking Breedband Buitengebied voor gemeenten beschikbaar

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Gemeentelijk Platform Kabels & Leidingen (GPKL) hebben deze week een nieuwe ‘Handreiking Breedband Buitengebied’ voor gemeenten uitgebracht. In het document is kennis en ervaring samengebracht over het uitrollen van glasvezel in het buitengebied van Nederland. 

De aanleg van telecommunicatienetwerken in het buitengebied is in een stroom-versnelling geraakt. Particuliere initiatieven en marktpartijen tonen meer interesse in de aansluiting van het buitengebied op de netwerken. Kostenbesparende maatregelen en mogelijkheden om de efficiency te vergroten, kunnen daarbij helpen. Anderzijds zijn overheden gebonden aan beperkingen, bijvoorbeeld het Europese verbod op staatssteun.

Lochem zoekt oplossing voor vertraging aanleg glasvezel buitengebied

Lochem moet het heft weer in eigen hand nemen bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente. Die uitspraak deed wethouder Jan Kottelenberg gisteren tijdens de vergadering van de gemeenteraad. 

Tijdens de raadsvergadering werden vragen gesteld aan de wethouder over het uitstel van de aanleg van een glasvezelnetwerk door CIF. CIF liet de gemeente onlangs weten dat het voor september van dit jaar geen uitspraken kan doen over de uitrol van glasvezel in het buitengebied. Waarschijnlijk zullen de kosten voor de consumenten aanzienlijk hoger uitpakken dan de oorspronkelijk aangekondigde vastrechtbijdrage van € 9,95 per maand.

Vraagbundeling glasvezel bedrijventerreinen Bodegraven

Deze week is de vraagbundeling voor een zakelijk glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen Broekvelden en Groote Wetering in Bodegraven van start gegaan. Bij voldoende animo kan hier nog voor de zomer een volledig statendekkend zakelijk glasvezelnet aangelegd worden. 

De initiatiefnemers voor het glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen zijn het Ondernemers Collectief Bodegraven (OCB) en FiberRevolution Nederland B.V. Samen zullen zij onder de naam Glasnet Bodegraven het open netwerk gaan exploiteren.

Pagina's