Provincie onderzoekt mogelijkheden breedband Zeeuws buitengebied

De provincie Zeeland heeft de mogelijk-heden om hoogwaardig breedband uit te rollen in het Zeeuwse buitengebied onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat een glasvezelnetwerk voor het grootste gedeelte van het Zeeuwse buitengebied niet rendabel gemaakt kan worden. Een combinatie van vaste en draadloze techniek lijkt het beste alternatief. 

In de provincie Zeeland vallen bijna 9.000 adressen in het zogenaamde witte gebied. Op deze adressen is de internetsnelheid lager dan 30 Mbit/s. Voor ruim 6.600 adressen is zelfs 10 Mbit/s niet haalbaar. Dit vormt niet alleen een probleem voor particulieren, maar ook voor ondernemers zoals agrarische bedrijven met melkrobots en recreatie-bedrijven.

In Zeeland worden verschillende alternatieven bedacht om op een rendabele manier zoveel mogelijk huishoudens te voorzien van snel internet. Vorig jaar is in de gemeente Noord-Beveland al een proef gedaan met een netwerk bestaande uit zowel vast als draadloos internet. In Goes zijn ook twee initiatieven voor de uitrol van hoogwaardig internet in het buitengebied uitgewerkt. Ook in Wolphaartsdijk is de aanleg van een vast-draadloos netwerk onderzocht. 

Reactie toevoegen