Nieuwe Handreiking Breedband Buitengebied voor gemeenten beschikbaar

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Gemeentelijk Platform Kabels & Leidingen (GPKL) hebben deze week een nieuwe ‘Handreiking Breedband Buitengebied’ voor gemeenten uitgebracht. In het document is kennis en ervaring samengebracht over het uitrollen van glasvezel in het buitengebied van Nederland. 

De aanleg van telecommunicatienetwerken in het buitengebied is in een stroom-versnelling geraakt. Particuliere initiatieven en marktpartijen tonen meer interesse in de aansluiting van het buitengebied op de netwerken. Kostenbesparende maatregelen en mogelijkheden om de efficiency te vergroten, kunnen daarbij helpen. Anderzijds zijn overheden gebonden aan beperkingen, bijvoorbeeld het Europese verbod op staatssteun.

De handreiking biedt gemeenten informatie over onderwerpen als graafdiepte, kosten van herstel van wegverharding, toezicht, leges en juridische aspecten. Hiermee wordt de handelingsruimte van gemeenten in kaart gebracht. 

Reactie toevoegen