Informatieavonden glasvezel in Zeevang

In Zeevang (Noord-Holland) is begin januari 2017 een vraagbundeling voor glasvezel van start gegaan. Om de inwoners te informeren over de plannen en mogelijkheden van glasvezel, organiseren Stichting ZeevangNet, E-Fiber en TriNed de komende weken zeven informatieavonden.

In 2015 nam de voormalige gemeente Zeevang (tegenwoordig onderdeel van Edam – Volendam), het initiatief om glasvezel aan te leggen. Op verzoek van de gemeente werd daarbij ook de Stichting ZeevangNet opgericht, om de belangen te vertegenwoordigen van de toekomstige glasvezelgebruikers. De stichting vertegenwoordigt inwoners van de dorpen Kwadijk, Oosthuizen, Hobrede, Beets, Middelie, Schardam en Warder.

Inmiddels hebben de stichting en de gemeente Edam-Volendam een overeenkomst gesloten met E-Fiber. Deze partij wil een glasvezelnetwerk aanleggen in Zeevang. Alle adressen in de kernen en in de buitengebieden krijgen een glasvezelaansluiting. Voorwaarde is wel dat minimaal 55% van de bewoners van het gebied kiest voor glasvezel. Of er voldoende animo is, moet blijken tijdens de vraagbundeling die begin deze maand van start ging.

De stichting ZeevangNet heeft zeggenschap over de exploitatie van het glasvezelnetwerk en houdt toezicht op service levels, service en marktconforme tarieven. Er is gekozen voor een open netwerk. Na het eerste jaar waarin uitsluitend provider TriNed haar diensten aanbiedt op het netwerk, krijgen ook andere providers de mogelijkheid om hun diensten aan te bieden op het glasvezelnetwerk van de stichting.

Voor de bewoners van Zeevang worden in de komende weken informatieavonden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten lichten ZeevangNet, E-Fiber en TriNed de plannen en de mogelijkheden van glasvezel toe. Geïnteresseerden kunnen op 30 januari om 19.30 uur terecht in restaurant de Oude School in Warder. In februari staan informatieavonden gepland in Beets, Kwadijk, Oosthuizen, Schardam, Middelie en Hobrede. 

Reactie toevoegen