Breedband Beemster bereidt oprichting glasvezelcoöperatie voor

Het is al weer een tijdje stil rondom het Noord-Hollandse glasvezelinitiatief Breedband Beemster. Na een succesvolle vraagbundeling in 2015 leek een glasvezelnetwerk dichtbij voor de gemeente Beemster. Toch kwam het in 2016 nog niet tot de aanleg ervan. Achter de schermen wordt er echter nog altijd hard gewerkt om glasvezel naar de bewoners van Beemster te brengen, zo laat het bestuur van Breedband Beemster weten in een nieuwsbrief. 

Eind 2015 sloot Breedband Beemster een periode van vraagbundeling af. 47,5% van de huishoudens in de gemeente meldde zich bij Breedband Beemster aan voor een glasvezelaansluiting. Daarmee was de drempel van 50% bijna behaald. Helaas bleken er meer haken en ogen aan de uitrol van een glasvezelnetwerk te zitten dan alleen het binnenhalen van voldoende aanmeldingen.

In het afgelopen jaar zijn strategische keuzes gemaakt en zijn de financiële consequenties van de aanleg van een eigen glasvezelnetwerk doorgerekend. Volgens het bestuur wordt er hard gewerkt om de vaart er in te houden en besluiten te nemen. Zo zijn de voorbereidingen voor de oprichting van de Coöperatie Breedband Beemster in volle gang.

Ook wordt bekeken in hoeverre de gemeente een rol kan spelen in het initiatief. Wethouder Economische Zaken Butter neemt regelmatig deel aan het bestuursoverleg. Samen met de gemeente wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een vorm financiële ondersteuning die niet gezien wordt als marktverstoring. Inmiddels is een financieel model opgeleverd waaruit blijkt dat er een positieve business case is. Een positieve business case is een belangrijke voorwaarde om de benodigde financiering rond te krijgen.

Tenslotte zijn er ontwikkelingen op het vlak van de daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk. Het hoogheemraadschap is van plan om begin dit jaar enkele dijken in de omgeving te gaan verstevigen. Netbeheerder Alliander zal tegelijkertijd nieuwe hoogspanningskabels in de dijk aanleggen. Er wordt nu onderzocht of het haalbaar is om gelijk gelijktijdig een mantelbuis voor Breedband Beemster te leggen. Een gezamenlijke uitvoering van de werkzaamheden kan de kosten drukken. 

Reactie toevoegen