Voldoende belangstelling voor glasvezel in De Ronde Venen

Meer dan 60 procent van de bewoners van het buitengebied van De Ronde Venen heeft interesse in een glasvezelaansluiting. Hiermee is de weg vrij voor de volgende stap: de zoektocht naar een partij die een glasvezelnetwerk aan gaat leggen. 

De gemeente De Ronde Venen gaf DICO Breedband Buitengebied de opdracht te inventariseren hoeveel huishoudens en bedrijven in het buitengebied belangstelling hebben voor een glasvezelaansluiting. Deze inventarisatie is inmiddels afgerond en liet zien dat er in het buitengebied ruimschoots voldoende animo is voor glasvezel. Meer dan 60% van de bewoners gaf aan belangstelling te hebben.

Wethouder Goldhoorn is niet verbaasd dat er veel interesse is voor een snelle internetverbinding. “Snel internet is, net als gas, elektriciteit en water, een eerste levensbehoefte geworden. Er zijn steeds meer diensten die om een snelle, betrouwbare verbinding vragen en daar komen bijna dagelijks nieuwe bij: interactieve TV, zorg op afstand, onderwijs, games, thuiswerken, slimme apparaten, beveiliging, noem maar op. Ook stimuleert een snelle internetverbinding de economische ontwikkeling van het buitengebied en verhoogt het de waarde van woningen.”

De provincie Utrecht heeft het initiatief in De Ronde Venen opgemerkt. Er is besloten een intentieovereenkomst op te stellen waarbij alle gemeenten in de provincie zich zullen inspannen voor de aanleg van snel internet in het buitengebied. De aanpak in De Ronde Venen wordt gezien als een pilot.

In de komende maanden worden gesprekken gevoerd met bedrijven die glasvezel in het buitengebied aan kunnen leggen. Naar verwachting krijgen bewoners in oktober van verschillende providers een aanbod voor een glasvezelabonnement. Als 60% van de huishoudens dan daadwerkelijk een contract afsluit, kan met de aanleg van het glasvezelnetwerk begonnen worden. 

Reactie toevoegen