Subsidieregeling vraagbundeling breedband Drenthe verlengd

Ook in 2016 stelt de provincie Drenthe weer subsidie ter beschikking aan bewonersinitiatieven die een vraagbundeling voor breedband op willen starten. Gedeputeerde Staten heeft de bestaande subsidieregeling met een jaar verlengd. 

Sinds 1 juni 2014 was het voor bewonersinitiatieven mogelijk om bij de provincie Drenthe een subsidie aan te vragen om zo vraagbundelingstrajecten voor de aanleg van breedband (zoals bijvoorbeeld een glasvezelnetwerk) te kunnen financieren. Mede dankzij deze regeling zijn in ruim 55% van de witte gebieden in de provincie glasvezelintiatieven gestart. Deze subsidieregeling liep eind 2015 af.

De provincie Drenthe heeft zich tot doel gesteld dat iedereen in 2019 kan beschikken over een breedbandverbinding. Om dat mogelijk te maken heeft het college besloten de subsidieregeling te verlengen. Ook in 2016 is het mogelijk een subsidie te krijgen voor de vraagbundeling van glasvezelprojecten. Hiervoor is een aanvullend bedrag van 500.000 euro beschikbaar gesteld.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Vele inwoners in Drenthe zetten zich in om lokale initiatieven van de grond te krijgen. Dit wordt gezien en gewaardeerd door de Provincie Drenthe. Met de verlenging van deze regeling roepen wij ook de inwoners in gebieden waar nog geen initiatief is gestart op in 2016 gebruik te maken van deze mogelijkheid.”

Reactie toevoegen