Tele-BS organiseert seminar ‘Kabels en leidingen in verontreinigde grond’

Tele-BS Kabels & Leidingen

Hoe werken we veilig aan de ondergrondse infrastructuur en hoe nemen we daarbij de geldende wet- en regelgeving in acht? Dat en meer staat centraal op dinsdag 15 maart 2016 tijdens een seminar van adviesbureau Tele-BS over de aanleg van (glasvezel)kabels en leidingen in verontreinigde grond. 

Tele-BS kabels en leidingen is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van telecommunicatie, kabels en leidingen. Het bedrijf ondersteunt gemeenten bij het realiseren van glasvezelprojecten door kennisoverdracht, beleidsontwikkeling en advies over wet- en regelgeving. Dat doet het bedrijf uit Ammerzoden onder andere door regelmatig seminars te organiseren over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van kabels en leidingen (zowel nuts als telecom).

Zo organiseert Tele-BS op dinsdag 15 maart 2016 een seminar met als onderwerp ‘Kabels en leidingen in verontreinigde grond’. Veel gemeenten, netbeheerders, provincies, onderzoeksbureaus en aannemers krijgen op enig moment te maken met het leggen van kabels en leidingen in verontreinigde grond. Zij zijn dan wettelijk (mede) verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheidssituatie bij de werkzaamheden. Het seminar is bedoeld voor zowel partijen die zich direct met aanlegwerkzaamheden bezighouden als organisaties die andere partijen opdracht geven om te werken in verontreinigde grond en die meer willen weten over wet- en regelgeving over dit onderwerp.

Tele-BS heeft een aantal ervaringsdeskundigen op het gebied van aanleg van kabels en leidingen in verontreinigde grond bereid gevonden hun expertise te delen. Roland de Weerd en Willem Schunselaar van acta Safety Professionals gaan in op het krachtenveld rond de aanleg. Ze zoomen in op de belangen en raakvlakken van verschillende spelers, relaties en stakeholders. Ook belichten zij alle facetten die spelen tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase. Marjo Hoek, projectleider bij de gemeente Amstelveen neemt de deelnemers mee naar de gemeentelijke praktijk.

Het seminar vindt op 15 maart 2016 plaats in Van der Valk Hotel Amersfoort-A1. Het programma start om 9.00 uur en eindigt ’s middags met een netwerkborrel. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de site van Tele-BS

Reactie toevoegen