Universiteit Groningen brengt glasvezelinitiatieven op platteland in kaart

Koen Salemink - Promovendus Rijksuniversiteit Groningen

Onderzoekers binnen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn tot de conclusie gekomen dat de kwaliteit van internet op het platteland nog altijd een groot probleem is. Dat vinden veel bewoners van de buitengebieden ook en zo zijn er inmiddels tientallen burgerinitiatieven ontstaan die zich hard maken voor een kwalitatief hoogstaand breedbandnetwerk in hun woonomgeving. Eén van de onderzoekers van de RUG, promovendus Koen Salemink brengt momenteel al deze initiatieven in kaart. Glasvezel.nu stelde hem enkele vragen over dit project.

Salemink werkt aan een proefschrift over de rol van internet en digitale bereikbaarheid bij plattelandsontwikkeling. Hierbij kwam hij in contact met enkele van de drijvende krachten achter verschillende burgerinitiatieven die zich inzetten om glasvezelnetwerken in hun regio te realiseren. “Dirk Strijker, hoogleraar plattelandsontwikkeling aan de RUG, en ik ontvangen regelmatig e-mails van uiteenlopende betrokken partijen – van kabelbedrijven tot melkveehouders, van ambtenaren tot ouders met schoolgaande kinderen. Uit die contacten blijkt dat overal in Nederland initiatieven worden opgezet om de digitale bereikbaarheid van het platteland te verbeteren. We merkten ook dat veel breedbandinitiatieven worstelen met dezelfde vragen.” Zo ontstond het idee om alle breedbandinitiatieven in de buitengebieden in Nederland in kaart te brengen. “Met dit overzicht hopen we de verschillende groepen met elkaar in contact te kunnen brengen, zodat zij kennis kunnen delen en ervaringen uit kunnen wisselen. We hopen dat dit bijdraagt aan de uitvoering van hun plannen,” zegt Salemink. “Bovendien willen we nu wel eens weten wat er waar in het land precies gebeurt. Concrete vragen uit de praktijk en wetenschappelijke nieuwsgierigheid komen zo samen in dit onderzoek.”

De input voor het overzicht komt uit het eigen netwerk van de onderzoekers, aangevuld met desk research door student-assistent Sanne Kasten. “Er is veel te vinden op internet, maar we vermoedden dat we niet alle initiatieven op deze manier op de radar konden krijgen. De eerste reacties die inmiddels binnenstromen tonen aan dat ons vermoeden juist was.” 

Oproep

De eerste versie van de lijst van initiatieven staat nu online. De stadia waarin de initiatieven zich bevinden lopen uiteen van belangstellingsregistratie tot aan de daadwerkelijke aansluiting van huizen op glasvezel. Er staan nu 43 initiatieven op de lijst, maar initiatiefgroepen kunnen zich nog melden. Het is de bedoeling van de onderzoekers om een zo compleet mogelijk overzicht te creëren. “We hanteren geen strikte einddatum voor ons onderzoek” stelt Salemink. “Toch vragen we de betrokken partijen om zich zo spoedig mogelijk te melden. Er spelen momenteel allerlei zaken in Den Haag en ook de provinciale verkiezingen komen er aan. Een zo compleet mogelijk beeld kan helpen om de politiek duidelijk te maken hoe groot het probleem van slecht internet op het platteland is en hoe belangrijk het is om de lokale initiatieven te ondersteunen. 

Contacten

Op de vraag of er contacten zijn tussen de verschillende initiatiefgroepen in het land, antwoordt Salemink dat die er wel zijn, maar dat het hem opvalt dat de groepen nu vooral naar de overheden kijken. “Ze vragen bijvoorbeeld om (financiële) ondersteuning. Het zou mooi zijn als ons overzicht de initiatieven met elkaar in contact brengt om van elkaar te leren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld van elkaar leren hoe je succesvol een subsidie-aanvraag in kunt dienen bij de provincie of bij de Connected Communities Initiative van de EU. 

Niet opgeven

“Het landschap van breedband- en glasvezelinitiatieven is heel divers”, vindt Salemink. “De ene partij is veel verder gevorderd dan de andere. Beginnende groepen schrikken van de complexiteit van de materie.” Hij wil de initiatiefgroepen dan ook een boodschap meegeven: “Hoe moeilijk het soms ook lijkt, wanhoop niet, geef niet op! Veel vergevorderde initiatieven zijn ook ooit op nul begonnen. Het is het belangrijkste dat er een drijfveer is om iets goed te doen voor de gemeenschap. Binnen de kortste keren praten gepensioneerden over dark fibers, belichting en vraagbundeling. De overheid zal vervolgens de drijfveer moeten erkennen en de inititiefgroepen ondersteunen. Ondersteunen, maar niet overnemen. Zo komt het allemaal samen bij breedband op het platteland: De rol van grote marktpartijen in een geprivatiseerde markt, de burger die het niet pikt en het zelf oppakt en de overheid die de zaak kan faciliteren – Next Generation Plattelandsontwikkeling!”

Reactie toevoegen