Verkennende vraagbundeling glasvezel in Brabantse Kempen

Logo KempenGlas

Voor de inwoners van het buitengebied van de Brabantse Kempen die graag een betere internetverbinding willen, zijn het spannende tijden. Tot 27 november a.s. kunnen inwoners zich bij KempenGlas aanmelden als zij mee willen doen aan de coöperatieve aanleg van glasvezel. 

KempenGlas is een burgerinitiatief dat zich inzet om de bewoners van Reusel-De Mierden, Bladel, Oirschot en Moergestel bij elkaar te brengen om zelf een glasvezelnetwerk in het buitengebied aan te laten leggen. Dit in de vorm van een coöperatie. Doelstelling: De leefbaarheid van het totale buitengebied veilig te kunnen stellen. De initiatiefnemers zijn geen nieuwelingen op het gebied van glasvezel: eerder al waren ze betrokken bij Hilverglas – een initiatief met als doel glasvezel aan te leggen in de gemeente Hilvarenbeek, inclusief de buitengebieden. Op dit moment legt CIF in die gemeente een 100% dekkend glasvezelnetwerk aan. 

Verkennende vraagbundeling

Initiatiefnemer Jo van de Pas legt uit: KempenGlas is een verkennende vraagbundeling voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de witte gebieden in de Kempen gestart. Dit betekent dat inwoners aan kunnen geven dat zij geïnteresseerd zijn in een glasvezelaansluiting door een klein bedrag aan startgeld te betalen. Dat startgeld wordt gebruikt om samen de voorbereidingskosten te dragen. Door het betalen van het startgeld geven bewoners alleen aan dat ze serieus geïnteresseerd zijn – ze gaan nog geen contractuele verplichting aan. 

Financiering

Het aanleggen van glasvezel in dunbevolkte gebieden is duur. De reguliere marktpartijen willen hier doorgaans dan ook niet aan. Er moeten dus andere bronnen aangeboord worden om toch een glasvezelnetwerk te kunnen realiseren. De datum van 27 november 2014 is daarbij een belangrijk moment. Tot die datum kan de initiatiefgroep in aanmerking komen voor een financiering vanuit het door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) beheerde breedbandfonds van de provincie Noord-Brabant. De provincie vindt een goede breedbandinfrastructuur belangrijk en is een pilotproject gestart waarbij tegen gunstige voorwaarden leningen en garanties voor breedbandprojecten worden verstrekt. Ook de Rabobank heeft inmiddels aangegeven – bij voldoende deelnemers – het glasvezelnetwerk mede te willen financieren door het verstrekken van een lening aan de coöperatie KempenGlas. 

KempenGlas - Bijeenkomst in een buurtschap

Foto: KempenGlas - aanpak per buurtschap

Veel interesse

Projectondersteuner en aanjager Van de Pas is positief over het verloop van de verkennende vraagbundeling. In sommige buurtschappen heeft al meer dan 50% van de huishoudens het startgeld gestort, zo meldt hij, en in het eerste buurtschap is al 90% behaald. Zowel vanuit de particuliere als uit de zakelijke hoek is er veel interesse. Veel mensen zijn in de loop der tijd erg afhankelijk geworden van een goede internetverbinding. Dat geldt ook voor de zakelijke gebruikers in de regio. In het buitengebied zijn veel agrarische bedrijven gevestigd - deze moderne bedrijven kunnen niet zonder een goede dataverbinding. We hebben er een goed gevoel over en gaan dan ook voor de 100%! 

Reactie toevoegen