Gemeente steunt GlaswebVenray opnieuw met subsidie

Logo stichting GlaswebVenray

GlaswebVenray heeft weer een subsidie gekregen van de gemeente Venray. De gemeente verstrekt de stichting een bedrag van 30.000 euro. Dit bedrag is bestemd om de aanloopkosten van dit jaar te betalen.

GlaswebVenray is een werkgroep van de dorps- en wijkraden in de gemeente Venray. Het burgerinitiatief heeft zich tot doel gesteld om tot een geheel dekkend glasvezelnetwerk voor de gemeente te komen. De gemeenteraad heeft enkele jaren geleden een motie aangenomen waardoor aanleg van glasvezel in de gemeente Venray alleen mag plaatsvinden als ook de kleine kernen en het buitengebied aangesloten worden. Commerciële partijen richten zich alleen op aanleg in rendabele gebieden. Het burgerinitiatief GlaswebVenray maakt zich er hard voor dat alles wordt aangelegd, tot aan de laatste boerderij in Vredepeel, zo meldt woordvoerder Anita Emonts van GlaswebVenray. Iedereen binnen de gemeentegrens van Venray en het dorp Holthees kan aangesloten worden op glasvezel. Niet alleen de burgers, maar ook de bedrijven, industrieterreinen en instellingen. We hanteren de slogan ‘Het glasvezelnetwerk wordt aangelegd als u dat wil’. Iedereen is vrij in zijn keuze, maar als de bewoners van onze gemeente het willen, is er nu de kans om aan te sluiten, zegt de woordvoerder.

Inmiddels heeft GlaswebVenray enkele partners ern donateurs gevonden. Deze partners, onder andere de Gemeente Venray, Provincie Limburg, Wonen Limburg, Venray Bloeit en Van den Munckhof dragen het project een warm hart toe. Enkele partners hebben ook een subsidie verstrekt. Zo kreeg de stichting vorig jaar al een bijdrage van 3.500 euro voor de uitvoering van een studie naar de haalbaarheid van een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente Venray. De uitkomst van dit onderzoek was positief. Hierop volgde een startsubsidie van de gemeente van 15.000 euro.  

In het voorjaar zijn er in alle dorpen en wijken informatieavonden gehouden over het burgerinitiatief, gaat de woordvoerder van GlaswebVenray verder. Nu is de werkgroep in gesprek met mogelijke providers, werkt het aan het opzetten van de kaders van de coöperatie en het voorbereiden van de klanten- en ledenwerving, die in de loop van november zal starten. Als er binnen de bebouwde kom 30% en buiten de bebouwde kom 50% deelname wordt behaald, dan wordt de coöperatie een feit. Dan kan de aanleg beginnen. Op haar website roept GlaswebVenray iedereen op om lid te worden van de coöperatie. Hiermee krijgen bewoners zeggenschap via de ledenraad en delen ze mee in de toekomstige winst. Het project vraagt een totale investering van ongeveer 25 miljoen euro. Van dit bedrag moet 6 miljoen aan eigen vermogen worden ingebracht. Om dit mogelijk te maken gaat GlaswebVenray certificaten uitgeven, waarmee investeerders deel kunnen nemen aan het project.

Wanneer alles volgens plan verloopt, zal naar verwachting in het voorjaar of in de zomer van 2015 de eerste schop de grond in gaan. De aanleg van het glasvezelnetwerk in de gehele gemeente (mogelijk 20.000 aansluitingen) zal ongeveer 2 jaar in beslag nemen. 

Reactie toevoegen