Glasvezel houdt gemeente Bernheze bezig

Logo gemeente Bernheze

Glasvezel houdt de gemeente Bernheze al geruime tijd bezig. De vraag of er wel of geen glasvezelnetwerk gaat komen is nog altijd niet beantwoord. Maandag 8 september 2014 wordt het vraagstuk voorgelegd aan de raadscommissie van de gemeente.

De gemeente Bernheze wil graag dat Bernheze verglaasd wordt. Niet alleen in de kernen, maar ook in het buitengebied. In zijn blog spreekt wethouder Rien Wijdeven zich nadrukkelijk uit voor een toekomstbestendig glasvezelnetwerk voor alle inwoners en bedrijven van Bernheze. Om dit te realiseren is de gemeente sinds 2011 in gesprek met verschillende aanbieders over de (on)mogelijkheden om een glasvezelnetwerk aan te leggen. In januari 2013 heeft de gemeente ingestemd met de ondertekening van een intentieovereenkomst met Reggefiber. Doel van deze intentieverklaring was het maken van nadere afspraken over de aanleg van een glasvezelnet in alle kernen en in het buitengebied van Bernheze. Uit onderzoek is gebleken dat voor Reggefiber alleen de aanleg in (een deel van) de kern Heesch rendabel is. Reggefiber wil wel meedenken met de gemeente over mogelijkheden om de hele gemeente in één keer van glasvezel te voorzien. Deze afspraken zouden uiteindelijk vastgelegd moeten worden in een samenwerkingsovereenkomst, waarbinnen de gemeente zich inspant voor het rond krijgen van de financiering.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst werd eerder dit jaar uitgesteld vanwege onduidelijkheid over mogelijke staatssteun van de gemeente aan Reggefiber. Een gespecialiseerd bureau, IBFN kreeg vervolgens de opdracht van de gemeente om de kosten van aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied te berekenen. Samengevat kan worden gesteld dat er voor de verglazing van geheel Bernheze nog een ‘gat’ van 4 miljoen euro is. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit gat (deels) te dichten. Eén van die mogelijkheden is een financiële rol voor de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van een garantstelling of het zelf financieren en in eigendom nemen van het netwerk. Dit zijn echter ingrijpende keuzes die niet licht genomen kunnen worden, vindt de gemeente.

Via een tweede spoor zet ook de Stichting Glasvezel Bernheze zich in om een glasvezelnetwerk te realiseren in de gemeente. In het kader van de leefbaarheid kleine kernen heeft de Stichting Glasvezel Bernheze een subsidie bij het Leefbaarheidsfonds Brabant aangevraagd. Zij hebben inmiddels een bedrag van 100.000 euro gekregen voor marketing- en communicatiekosten zoals wervingscampagnes. De gemeente onderhoudt met deze stichting een intensief contact.

Vanwege de complexiteit van de situatie hebben Burgemeester en Wethouders nu besloten om het onderwerp volgende week voor te leggen in de raadscommissie Bestuur en Strategie. De eerste vraag die beantwoord zal moeten worden is of de gemeente inderdaad een rol heeft in de aanleg van een glasvezelnetwerk en zo ja, in welke vorm. Naast volledige verglazing zou er bijvoorbeeld ook gekozen kunnen worden voor aanleg van glasvezel in de witte gebieden. De overige gebieden kunnen immers als beschikken over een breedbandinfrastructuur. Daarnaast is het momenteel niet bekend in hoeverre de burgers en bedrijven in de gemeente behoefte hebben aan glasvezel. De vraag of er eerst aanvullend onderzoek gedaan moet worden, zal ook worden voorgelegd aan de raadscommissie. Het projectteam van de gemeente Bernheze laat Glasvezel.nu weten erg benieuwd te zijn naar de opinie van de raadscommissie, omdat deze bepalend zal zijn voor de breedbandstrategie van de gemeente. Snel internet is tenslotte nu, maar vooral ook in de toekomst, onontbeerlijk.  

Reactie toevoegen