Glasvezel stap dichterbij voor gemeente Hollands Kroon

Coöperatie Breedband Hollands Kroon

Vorige maand is de Coöperatie Breedband Hollands Kroon U.A. opgericht. De coöperatie heeft zich tot doel gesteld de volledige gemeente in de kop van Noord-Holland te voorzien van een glasvezelnetwerk. 

De gemeente Hollands Kroon is verdeeld over 22 kernen en een groot buitengebied, samen goed voor een kleine 50.000 inwoners en veel bedrijven. Stabiel en snel internet worden steeds belangrijker. Toch beschikken de buitengebieden en een aantal industrieterreinen nog niet over een goede internetverbinding. Breedband Hollands Kroon wil deze 'witte vlekken' in de komende tijd gaan inkleuren. De coöperatie benadrukt op haar website dat het gaat om een 100% dekkend netwerk.

Motivatie

In een reactie aan Glasvezel.nu laat Alexander op de Weegh, één van de initiatiefnemers van de Coöperatie Breedband Hollands Kroon, weten wat zijn motivatie was. Hij zegt daarover: Als bewoner van het buitengebied van Anna Paulowna ervaar ik dagelijks de negatieve effecten van het niet hebben van een stabiele verbinding. Ik moet het doen met een ADSL verbinding waarvan de snelheid rond de 1 Mb/s schommelt. Regelmatig zakt de snelheid terug naar enkele honderden Kb/s. En dat terwijl de noodzaak van een een stabiele verbinding alleen maar groter wordt. Niet alleen door mijn vier opgroeiende kinderen; ook door diverse ontwikkelingen in de maatschappij. Initiatieven in de gemeente die hadden moeten leiden tot goede breedbandverbindingen in het buitengebied, zijn helaas allemaal mislukt.

Steun

Toen ik tot de ontdekking kwam dat de provincie Noord-Holland een financiële ondersteuning biedt voor de voorbereidingswerkzaamheden van de aanleg van glasvezel, heb ik zelf de stoute schoenen aangetrokken, gaat Op de Weegh verder. Via de provincie kwam ik in contact met iemand die inwonersinitiatieven ondersteunt. Na gesprekken was ik ervan overtuigd dat met een coöperatie het initiatief wel zou kunnen slagen. Samen met Corry de Lange zijn we het project gestart. De coöperatie is inmiddels opgericht. Medio september gaat een intensieve informatiecampagne in de gemeente van start. De eerste reacties naar aanleiding van het persbericht over de oprichting van de coöperatie zijn louter positief. De gemeente staat achter het initiatief en zal daar waar nodig en mogelijk faciliteren. Ondernemingsverenigingen en dorpsraden zijn zeer geïnteresseerd. Allemaal signalen die ons steunen dit inititief voort te zetten, zegt hij. 

Planning

Op de Weegh hoopt dat in de tweede helft van 2015 de eerste glaskabel aangelegd kan worden. Op haar website schrijft Breedband Hollands Kroon te verwachten dat de aanleg van het breedbandnetwerk ongeveer twee jaar in beslag zal gaan nemen. 

 

Reactie toevoegen