Overijssel ondersteunt breedbandinitiatieven

Subsidie Breedband Overijssel

De provincie Overijssel onderkent dat digitale bereikbaarheid één van de belangrijkste ontwikkelingen in de nabije toekomst is. Hiertoe gaat de provincie initiatieven ondersteunen die de realisatie van Next Generation Access projecten in dunbevolkte gebieden en op bedrijventerreinen, mogelijk maken. 

In de stedelijke gebieden wordt in een gestaag tempo breedband aangelegd. In het buitengebied is de aanleg van netwerken door de grotere afstanden duurder en daardoor vaak niet rendabel. Om hier toch een breedbandnetwerk aan te leggen is overheidssteun nodig. De provincie doet dit sinds 4 juli 2014 in de vorm van subsidiemogelijkheden (geldleningen of een combinatie van een lening en een geldbedrag) voor initiatieven van bewoners en ondernemers. In januari van dit jaar besloten Provinciale Staten tot de uitrol van breedband in het buitengebied van Overijssel. Het is de ambitie van de provincie dat iedereen in Overijssel een optimale toegang heeft tot voldoende breedbandcapaciteit en daarbij vrij kan kiezen tussen leveranciers.

Het subsidieplafond is voor 2014 vastgesteld op 21 miljoen. Navraag bij het subsidieloket van de provincie eerder vandaag, leert dat er al verschillende partijen interesse hebben getoond voor de subsidieregeling. De aanvragen zullen in de komende periode worden behandeld. 

Overijssel kent zogenaamde 'zwarte', 'grijze' en 'witte' gebieden. De provincie heeft ervoor gekozen om de aanleg van breedband te stimuleren in de witte gebieden, waar geen hoogwaardige verbinding - COAX-kabel of glasvezel - is aangelegd en waar dit ook niet in de komende drie jaar zal gaan gebeuren. In de grijze en zwarte gebieden zijn al één of meerdere breedbandnetwerkexploitanten actief. Voor deze gebieden geldt de subsidieregeling niet. Verder worden alleen bewonersinitiatieven in het buitengebied van tenminste 2.000 aansluitingen (waarvan minimaal 60% ook daadwerkelijk een abonnement neemt) ondersteund. Voor de bedrijventerreinen geldt een andere drempel: 20% van de bedrijven op het terrein zullen moeten worden aangesloten en een abonnement nemen. 

Reactie toevoegen