FttH Platform Nederland gelanceerd

Vandaag is het FttH Platform Nederland gelanceerd, dat eind van dit jaar met haar activiteiten zal beginnen. Deelnemende partijen komen uit het bedrijfsleven en overheid, en zijn infrastructuur- en dienstenaanbieders, adviseurs en afnemers van Fiber-to-the-Home (FttH) diensten. Het FttH Platform Nederland ziet het als haar missie de interesse in en de acceptatie en het gebruik van glasvezelnetwerken bij alle belanghebbende stakeholders te vergroten.

Om de aanleg van glasvezel voor internet, telefonie en andere digitale) diensten in Nederland te stimuleren en de toenemende vraag straks adequaat te kunnen beantwoorden, is actieve samenwerking van de belangrijkste partijen rond FttH zeer wenselijk. Het FttH Platform Nederland richt zich op juridische, politieke en communicatieve activiteiten, die de aanleg en het gebruik van glasvezel in Nederland stimuleren en mogelijke knelpunten adresseren.

Het FttH Platform Nederland geeft haar missie vorm door een aantal activiteiten:
- Het informeren over de toegevoegde waarde van glasvezel teneinde bij te dragen aan
o de kwaliteit van leven, zowel privé als professioneel (Quality of life)
o duurzaamheid en energiebesparing (Sustainability)
o innovatie en de economische ontwikkeling van Nederland (Economy)
- Het verbreden van het draagvlak van het platform met partijen uit vraag- en aanbodzijde, dienstenaanbieders en adviseurs
- Het volgen van knelpunten die de uitrol van FttH kunnen belemmeren (financiering, regelgeving, ed.)
Deze activiteiten leiden tot de concrete doelstelling, dat Nederland in 2020 behoort tot de Top 3- glasvezel infrastructuur van de wereld met een landelijk dekkingspercentage van 80%.

Door deze aanpak, die gericht is op de lange termijn, worden ook aanbieders van andere infrastructuren en diensten uitgenodigd te participeren. Ook zij zullen immers op termijn glasvezel moeten inzetten om aan de groeiende vraag naar voldoende capaciteit te kunnen voldoen.

Het FttH Platform Nederland is in een stichting ondergebracht. Deelnemende bedrijven komen uit de infrastructuur, technologie, lagere overheid (gemeenten, provincies), onderzoek, media, woningbouw. Maar ook andere partijen die zich verbonden voelen met de doelstellingen van het platform kunnen zich aansluiten.

Naast een bestuur zal ook een Raad van Advies worden ingesteld, bestaande uit sleutelfiguren uit politiek, wetenschap en bedrijfsleven, die de doelstellingen van het platform onderschrijven. Medio oktober vindt een informatieve bijeenkomst plaats voor geïnteresseerde bedrijven. Begin december wordt het FttH Platform Nederland tijdens een feestelijke bijeenkomst officieel gelanceerd.

Reactie toevoegen