GlasVezel.nu, het meest uitgebreide glasvezel overzicht. Actueel nieuws, providers, innovatieve diensten, vraag en antwoord. Meer over ons...

Regio-Glasvezel legt zakelijk glasvezelnetwerk bedrijventerrein Zwijndrecht aan

Het bedrijventerrein Bakestein in Zwijndrecht krijgt binnenkort een zakelijk glasvezelnetwerk. Regio-Glasvezel gaat het terrein voorzien van een collectief netwerk. 

Parkmanager Dick Groen startte een project na klachten van ondernemers over de hoge aansluitkosten voor glasvezel op het bedrijventerrein. Groen ging in overleg met de voorzitter van de Coöperatie Parkmanagement Bakestein en al snel werd duidelijk dat aanleg van een glasvezelnetwerk op het terrein tot aanzienlijk lagere tarieven zou leiden.

Glasvezelbedrijf HSLnet blijft voortbestaan

Het Noord-Brabantse glasvezelinitiatief HSLnet is uit de financiële brand. ICT-bedrijf Simac en de gemeente Heeze-Leende staken de helpende hand toe waardoor de voortzetting van HSLnet definitief is. 

Coöperatie HSLnet werd in 2012 opgericht en legde in eigen beheer een glasvezelnetwerk aan in de kernen van Sterksel, Leende en Heeze. Vorig jaar kwam HSLnet in de financiële problemen. IT-bedrijf Simac en de gemeente kwamen vervolgens met een plan om het bedrijf te redden. Simac neemt acht jaar lang de rentelasten van de glasvezelcoöperatie over en zal het netwerk gaan exploiteren. De gemeente Heeze-Leende verstrekt een lening van ruim 5 miljoen.

Vuurwerk bij start aanleg glasvezel buitengebied Rijssen-Holten

Circa 1.100 huishoudens in het buitengebied van Rijssen-Holten krijgen dit jaar een glasvezelaansluiting. Met het afsteken van vuurwerk werd op 9 februari het officiële startsein gegeven voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. 

Tijdens de vraagbundeling bleek er veel belangstelling voor glasvezel te zijn in het buitengebied van Rijssen-Holten. Zeventig procent van de huishoudens meldde zich aan voor een aansluiting. Daarmee werd de benodigde 60 procent ruim overschreden. Voldoende reden om ook daadwerkelijk van start te gaan met de aanleg.

Burgemeester geeft startsein uitrol netwerk Coöperatie Glasvezel Noord

In Bunne (provincie Drenthe) is vandaag de aftrap gegeven voor de aanleg van glasvezel in Noordenveld Zuid West, Bunne en Winde. 

Eind vorig jaar liet de coöperatie Glasvezel Noord al weten dat gestart kon worden met de aanleg. Vanochtend werd daarvoor het officiële startsein gegeven. Burgemeester Thijssen van Tynaarloo groef het eerste stuk van de sleuf waarin straks de glasvezelkabel wordt gelegd.

Nieuwe Handreiking Breedband Buitengebied voor gemeenten beschikbaar

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Gemeentelijk Platform Kabels & Leidingen (GPKL) hebben deze week een nieuwe ‘Handreiking Breedband Buitengebied’ voor gemeenten uitgebracht. In het document is kennis en ervaring samengebracht over het uitrollen van glasvezel in het buitengebied van Nederland. 

De aanleg van telecommunicatienetwerken in het buitengebied is in een stroom-versnelling geraakt. Particuliere initiatieven en marktpartijen tonen meer interesse in de aansluiting van het buitengebied op de netwerken. Kostenbesparende maatregelen en mogelijkheden om de efficiency te vergroten, kunnen daarbij helpen. Anderzijds zijn overheden gebonden aan beperkingen, bijvoorbeeld het Europese verbod op staatssteun.

Lochem zoekt oplossing voor vertraging aanleg glasvezel buitengebied

Lochem moet het heft weer in eigen hand nemen bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente. Die uitspraak deed wethouder Jan Kottelenberg gisteren tijdens de vergadering van de gemeenteraad. 

Tijdens de raadsvergadering werden vragen gesteld aan de wethouder over het uitstel van de aanleg van een glasvezelnetwerk door CIF. CIF liet de gemeente onlangs weten dat het voor september van dit jaar geen uitspraken kan doen over de uitrol van glasvezel in het buitengebied. Waarschijnlijk zullen de kosten voor de consumenten aanzienlijk hoger uitpakken dan de oorspronkelijk aangekondigde vastrechtbijdrage van € 9,95 per maand.

Vraagbundeling glasvezel bedrijventerreinen Bodegraven

Deze week is de vraagbundeling voor een zakelijk glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen Broekvelden en Groote Wetering in Bodegraven van start gegaan. Bij voldoende animo kan hier nog voor de zomer een volledig statendekkend zakelijk glasvezelnet aangelegd worden. 

De initiatiefnemers voor het glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen zijn het Ondernemers Collectief Bodegraven (OCB) en FiberRevolution Nederland B.V. Samen zullen zij onder de naam Glasnet Bodegraven het open netwerk gaan exploiteren.

Vraagbundeling glasvezel Oost Gelre en Aalten voor zomer van start

Ondanks alle onzekerheid over de uitrol van glasvezel in het buitengebied van de Achterhoek, zal de vraagbundeling in Oost Gelre en Aalten toch voor de zomervakantie van start kunnen gaan, zo meldt de gemeente Oost Gelre in een nieuwsbrief.

Hoewel CIF nog altijd geen duidelijkheid kan geven over de planning en de kosten van de aanleg van glasvezel in het buitengebied, is het wel duidelijk dat in Oost Gelre en Aalten de vraagbundeling voor de zomervakantie van 2017 zal gaan starten. De gemeenten zijn door CIF meegenomen in de zogenaamde tweede fase, wat betekent dat de vraagbundeling gepland staat.

Onduidelijkheid over kosten glasvezel buitengebied Overijssel

Er dreigt vertraging in de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Haaksbergen, Hengelo, Enschede, Losser, Ommen en Dalfsen. Het lijkt er op dat huishoudens meer moeten gaan betalen voor een glasvezelaansluiting dan in eerste instantie de bedoeling was, zo meldt TwenteGlas.

Vorige week vond er spoedoverleg plaats tussen de betrokken gemeenten, CIF en de lokale initiatieven Stichting TwenteGlas, Stichting Vechtdal Breed en Stichting Internet Breedband Buitengebied Dalfsen. CIF zou hebben gemeld dat zij het glasvezelnetwerk in de buitengebieden niet onder de eerder overeengekomen voorwaarden aan kan leggen. Huishoudens zouden ‘substantieel meer’ moeten gaan betalen dan de afgesproken buitengebiedtoeslag van € 9,95.

Samenwerking Zakelijk Glasvezel Oss en CBizz

Zakelijk Glasvezel Oss is een initiatief van en voor bedrijven uit Oss dat tot doel heeft om de bedrijventerreinen Elzenburg en de Geer aan te sluiten op glasvezel. Bij toeval richtte ook het bedrijf voor zakelijk glasvezel CBizz, na een succesvolle uitrol van glasvezel op terrein Danenhoef, haar pijlen op industrieterrein Elzenburg in Oss. 

Zo ontstonden er gelijktijdig twee verglazingsinitiatieven voor het bedrijventerrein. Voor de partijen aanleiding om te onderzoeken of een samenwerking mogelijk is. CBizz en de coöperatie maken deze week bekend dat zij vanaf nu hun krachten gaan bundelen.

Volgens CBizz levert de samenwerking voor de aangesloten ondernemers het voordeel van de garanties van de coöperatieve vorm van het netwerk en de voordelen van het uitgebreide aanbod en de snelle uitrol die CBizz kan bieden.

Subscribe to Front page feed