GlasVezel.nu, het meest uitgebreide glasvezel overzicht. Actueel nieuws, providers, innovatieve diensten, vraag en antwoord. Meer over ons...

Gezamenlijke aanleg glasvezel gemeenten Brabantse Wal

De Noord-Brabantse gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht onderzoeken samen de mogelijkheden om de buitengebieden van de gemeenten te voorzien van glasvezel.

Vorig jaar werd een breedband taskforce in het leven geroepen door de gemeenten. Recent is een gesprek gevoerd met de Maatschappij voor Breedband Internet Brabant (Mabib). Mabib is al op meerdere plaatsen in de provincie actief met de aanleg van glasvezelnetwerken in de buitengebieden.

Inschrijfperiode glasvezel Zeevang zit er bijna op

Met de einddatum van de inschrijfperiode in zicht is nog altijd niet duidelijk of Zeevang glasvezel gaat krijgen. Volgens het Noordhollands Dagblad gaat het er om spannen of het benodigde aantal inschrijvingen eind deze week wordt behaald. 

In 2015 werd de stichting ZeevangNet opgericht met als doel glasvezel naar Zeevang (Kwadijk, Oosthuizen, Hobrede, Beets, Middelie, Schardam en Warder) te halen. Er werd een overeenkomst gesloten met de gemeente Edam-Volendam en glasvezelbedrijf E-Fiber. E-Fiber zegde daarbij toe bij voldoende animo in het gebied een glasvezelnetwerk aan te willen leggen.

Oosterhout en Mabib ondertekenen overeenkomst glasvezel

Het buitengebied van de gemeente Oosterhout (Noord-Brabant) is weer een stapje dichter bij glasvezel. Mabib gaat daar in april van start met een glasvezel-campagne. 

Lokaal initiatief Werkgroep Glasvezel Den Hout maakt zich al geruime tijd hard voor breedband in het buitengebied. Bij deze initiatiefgroep hebben zich ook vertegenwoordigers van de dorpen Dorst en Oosteind aangesloten. De initiatiefgroep werkt nauw samen met de gemeente. Bij hun zoektocht naar mogelijk-heden om het gebied te voorzien van breedband, kwamen de initiatiefnemers terecht bij glasvezelbedrijf Mabib.

Glasvezel haalbaar voor buitengebied Emmen

De aanleg van glasvezel in de buiten-gebieden van de gemeente Emmen is financieel haalbaar. Dat maakt Snel Internet Buitengebied Emmen (SIBE) deze week bekend. 

De werkgroep heeft zich tot doel gesteld de aanleg van snel internet in de buitengebieden en op de bedrijfsterreinen in de gemeente Emmen te bevorderen. Een eerste stap daarbij was de inventarisatie van de behoefte aan snel internet. Eind vorig jaar op 10 november, werd de inventarisatiecampagne officieel afgetrapt in Hotel Emmen.

Bedrijvenpark Molenwetering Alphen a/d Rijn krijgt glasvezel

Binnenkort wordt het bedrijvenpark Molenwetering in Alphen aan den Rijn aangesloten op glasvezel. FiberRevolution laat weten snel met de aanleg van het zakelijke glasvezelnetwerk te gaan beginnen.

Onder de naam Glasnet Alphen gaat FiberRevolution de bedrijven op het bedrijven-terrein Molenwetering en in het buitengebied van Boskoop voorzien van glasvezelaansluitingen. Volgens het glasvezelbedrijf ondervinden de gevestigde bedrijven hier regelmatig hinder van hun slechte en trage ADSL verbinding. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een toekomstvaste oplossing met een hogere beschikbaarheid.

Glasvezel voor bedrijventerreinen Noordoostpolder

De bedrijventerreinen in Noordoostpolder worden aangesloten op glasvezel. Er zijn voldoende aanmeldingen binnen gekomen om met de aanleg van een glasvezelnetwerk te kunnen starten, zo meldt FiberFlevo.

Afgelopen donderdag werden rond het middaguur de laatste aanmeldingen geteld. Op de valreep bleek de drempel van 130 aanmeldingen gehaald te zijn - 133 bedrijven hebben zich ingeschreven voor een glasvezelaansluiting.

Nu er voldoende aanmeldingen zijn kan gestart worden met de aanlegwerkzaamheden. Wanneer alles volgens planning verloopt, hoopt FiberFlevo in januari 2018 alle aansluitingen opgeleverd te hebben.

Grote belangstelling voor glasvezel in Anderen

De inwoners van Anderen (provincie Drenthe) willen glasvezel. 77% van alle huishoudens heeft aangegeven interesse te hebben in een glasvezelaansluiting.

Met een subsidie van de provincie Drenthe heeft de Glasvezelcommissie Anderen in de afgelopen periode de belangstelling onder de inwoners van Anderen gepeild. En die lijkt er zeker te zijn: 77% van de huishoudens heeft laten weten geïnteresseerd te zijn in een glasvezelverbinding.

Provincie onderzoekt mogelijkheden breedband Zeeuws buitengebied

De provincie Zeeland heeft de mogelijk-heden om hoogwaardig breedband uit te rollen in het Zeeuwse buitengebied onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat een glasvezelnetwerk voor het grootste gedeelte van het Zeeuwse buitengebied niet rendabel gemaakt kan worden. Een combinatie van vaste en draadloze techniek lijkt het beste alternatief. 

In de provincie Zeeland vallen bijna 9.000 adressen in het zogenaamde witte gebied. Op deze adressen is de internetsnelheid lager dan 30 Mbit/s. Voor ruim 6.600 adressen is zelfs 10 Mbit/s niet haalbaar. Dit vormt niet alleen een probleem voor particulieren, maar ook voor ondernemers zoals agrarische bedrijven met melkrobots en recreatie-bedrijven.

E-Fiber brengt glasvezel naar Ridderkerk

Glasvezelbedrijf E-Fiber heeft haar pijlen gericht op Ridderkerk. Bij voldoende animo wordt de hele Zuid-Hollandse gemeente voorzien van glasvezel.

E-Fiber bereikte deze week overeenstemming met de gemeente Ridderkerk over de aanleg van glasvezel. Het bedrijf gaat haar breedbandnetwerk in heel Ridderkerk aanleggen: zowel in de kernen als in de buitengebieden. Het gaat om circa 23.000 adressen.

Aanleg glasvezel Berkelland, Salland en Winterswijk in april van start

CIF start op 4 april met de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Berkelland, Salland en Winterswijk. Dat meldt het bedrijf in haar nieuwsbrief.

Vorig jaar kondigde CIF aan dat er in de buitengebieden van Berkelland, Salland en Winterswijk voldoende belangstelling voor glasvezel was om de aanleg te kunnen starten. In december ging al symbolisch een eerste schop in de grond. Glasvezel Buitenaf kondigde daarbij aan dat de daadwerkelijke aanleg pas na de winter zou starten.

Subscribe to Front page feed